ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับ สสจ.

(update : 07/11/2557 00:00)
เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2557 ที่ผ่านมา ภญ.ดวงแก้ว ธีรศิลป ผู้จัดการแผนกการตลาดเครือข่าย และ คุณวรพจน์ สุดใจชื้น ผู้จัดการแผนกเภสัชกรรมไทย บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จำกัด ได้ให้การต้อนรับ ภญ. แสงสุดา เพ็งคุ้ม ฝ่ายเภสัชกรรม รพ.บางปะหัน คุณ อภิวัฒน์ สังข์ทอง และ คุณธงชาติ คุตชนม์ นักวิชาการสาธารณสุข เข้าตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อตรวจติดตามมาตรฐาน GMP