ข่าวประชาสัมพันธ์

ได้รับคัดเลือกโครงการพัฒนาสู้สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด

(update : 22/02/2561 00:00)
นับเป็นความน่าภาคภูมิใจอย่างมากที่ทาง บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรฃ จำกัด ได้รับคัดเลือกในโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด(SME Provincial Champions) ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) โดยมี ดร.สุดาวดี ธีรศิลป ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการรับมอบโล่รางวัลและวุฒิบัตร ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว