ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมภาษณ์รายการตลาดวิเคราะห์

(update : 22/02/2561 00:00)
ดร.สาโรช ธีรศิลป กรรมการผู้จัดการฯ ภญ.ดวงแก้ว ธีรศิลป ผู้จัดการการตลาดฯ พร้อมผู้บริหารการขาย คุณเกรียงไกร โชติจรุงเกียรติ และคุณอมรภัค แขวงนคร ร่วมสัมภาษณ์ในรายการ ตลาดวิเคราะห์ ทาง Intv Thai