ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมป้องกันอัคคีภัย

(update : 02/04/2562 00:00)
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ที่ผ่านมา บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จัดอบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ให้แก่พนักงาน โดยมี ส.อ.วีระ ใยบัว ฝ่ายดับเพลิงองค์การบริหารส่วนตำบลธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรผู้บรรยาย และมีกิจกรรมซ้อมดับเพลิงเสมือนจริง อีกทั้งยังมีเหตุการณ์จำลองเพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้และพร้อมรับมือกับสถานการณ์หากเกิดเหตุการณ์จริง ณ โรงงานผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา