ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจประเมินเพื่อต่ออายุฮาลาล และอบรมให้ความรู้เรื่องฮาลาลแก่พนักงานในบริษัทฯ

(update : 13/05/2562 00:00)
ดร.สาโรช ธีรศิลป กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ได้ให้การต้อนรับ อ.นะวาท ไตรพันธ์ เลขาธิการอิสลาม อยุธยา อ.มูซา สินรัตนะ รองประธานฝ่ายกิจการฮาลาล และคณะ เข้าตรวจประเมินเพื่อต่ออายุฮาลาล และอบรมให้ความรู้เรื่องฮาลาลแก่พนักงานในบริษัทฯ ณ บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จำกัด อ.บางปะหันจ.พระนครศรีอยุธยา