ข่าวประชาสัมพันธ์

บูธ ดร.สาโรช งาน Smart SME EXPO 2019

(update : 04/07/2562 00:00)
ท่านสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และอจ.ต่อศักดิ์ สุทธิชาติ ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาธุรกิจอาวุโสสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ ดร.สาโรช ที่ งาน Smart SME EXPO 2019 ณ Hall 7-8 อิมแพคเมืองทองธานี