ข่าวประชาสัมพันธ์

ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนวัดโพธิ์หอม

(update : 23/07/2562 00:00)
เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา คุณทิพวรรณ ปานเพ็ชร์ ผู้จัดการแผนกสื่อการตลาดฯ ได้เป็นตัวแทนของบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนวัดโพธิ์หอม ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา