ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีมการตลาดลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์อีสานตอนล่าง

(update : 01/08/2562 00:00)
เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ภญ. ดวงแก้ว ธีรศิลป ผู้จัดการแผนกการตลาดเครือข่าย ได้นำทีมการตลาดลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ฯ และตัวแทนจำหน่าย ดร.สาโรช พร้อมสำรวจตลาดในพื้นที่อีสานตอนล่าง เพื่อวางแผนในการทำตลาดต่อไป