ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท เคเอ็กซ์ คอนซัลติ้ง เอนเตอร์ไพร์ซ จำกัด เข้าเยี่ยมชมและตรวจสุขภาพโรงงานฯ

(update : 18/09/2562 00:00)
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ดร.สาโรช ธีรศิลป กรรมการผู้จัดการและทีมผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท เคเอ็กซ์ คอนซัลติ้ง เอนเตอร์ไพร์ซ จำกัด เข้าเยี่ยมชมและตรวจสุขภาพโรงงาน​ โดย คุณสธนภา ถิ่นพังงา คุณศุภมาศ วิชัยสินธุ์ ณ บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จำกัด ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา