ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจติดตามระบบคุณภาพ ISO 9001:2015

(update : 05/11/2562 00:00)
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทางบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จำกัด ได้รับการตรวจติดตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 จากบริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดี ณ โรงงานผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จำกัด ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา