ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำบุญบริษัทฯ ครบรอบ 29 ปี

(update : 20/01/2563 00:00)
บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จำกัด ได้จัดงานทำบุญประจำปี 2563 และครบรอบ 29 ปี ของบริษัทฯ โดยมีการตักบาตรร่วมกันและเลี้ยงข้าวพนักงาน ณ โรงงาน ใน ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา