ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจติดตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015

(update : 19/10/2563 00:00)
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา ทางบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จำกัด ได้รับการตรวจติดตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 จาก TUV SUD (THAILAND) COMPANY LIMITED ซึ่งผ่านพ้นไปด้วยดี ณ โรงงานผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จำกัด ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา