ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจประเมิน GMP บริษัทฯ ประจำปี 2564

(update : 16/02/2564 00:00)
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ดร.สาโรช ธีรศิลป กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จำกัด ได้ให้การต้อนรับทีมตรวจจากหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในการตรวจประเมิน GMP ประจำปี 2564 ณ โรงงานผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา