ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัทฯ ประชุมปิดโครงการใช้งานระบบ ERP

(update : 08/04/2564 00:00)
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จำกัด ได้เล็งเห็นว่าในปัจุบันมีการแข่งขันในเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กันสูง จึงได้ให้ทาง บริษัท อะจินิกซ์ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในด้านเทคโนโลยี วางระบบซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ERP (Enterprise Resource Planning) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร โดยมี อ.สธนภา ถิ่นพังงา ที่ปรึกษาจาก KXC และผู้เชี่ยวชาญจาก ITAP คอยให้คำแนะนำจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี