สาระน่ารู้ / เกร็ดความรู้

ทำธุรกิจขายตรงอย่างไรไม่ให้ถูกหลอก

ในรอบหลายปีที่ผ่านมา ภาพรวมของธุรกิจขายตรงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดัชนีชี้วัดเห็นได้จากสถิติการจดทะเบียนธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงซึ่งผู้ประกอบธุรกิจขอยื่นขอจดทะเบียนต่อ สคบ. ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบันมีจำนวนผู้ประกอบธุรกิจขายตรง ที่ได้รับการจดทะเบียนขายตรง