สาระน่ารู้ / เกร็ดความรู้

การขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ตเป็นธุรกิจ

ตลาดแบบตรงที่ต้องจดทะเบียนต่อ สคบ.
ในยุคแห่งโลกาภิวัฒน์ การซื้อขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ตหรือที่นิยมเรียกว่า e-commerce นั้น นับว่าเป็นธุรกรรมที่นิยมแพร่หลายเป็นอย่างมาก เนื่องจากอินเตอร์เน็ตได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนจำนวนมากในโลกใบนี้ไปแล้ว ปัจจุบันอินเตอร์เน็ต