สาระน่ารู้ / เกร็ดความรู้

อย. แนะผู้บริโภค ซื้อยาใช้เอง อ่านเอกสารกำกับยาให้ถ้วนถี่เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา

อย. แนะผู้บริโภคที่นิยมซื้อยามาใช้เอง ควรเพิ่มความระมัดระวัง ก่อนใช้! อ่านเอกสารกำกับยาอย่าง
ละเอียด ป้องกันการใช้ยาอย่างไม่ถูกต้อง หากไม่เข้าใจปรึกษาเภสัชกรก่อนใช้ เพื่อความปลอดภัยจากการใช้ยา
นพ.พงศ์พันธ์ วงศ์มณี รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา