สาระน่ารู้ / เกร็ดความรู้

อย. เดินหน้าเตรียมความพร้อมยาแผนโบราณสู่ยุคการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน

เริ่มแล้ว! การประชุมโครงการเผยแพร่ผลการเจรจาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดทำเขตการค้าเสรี กรณียาแผนโบราณ ตามเกณฑ์อาเซียน