สาระน่ารู้ / เกร็ดความรู้

ข้อแตกต่างระหว่าง ธุรกิจขายตรง VS แชร์ลูกโซ่

จากข้อมูลที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้รวบรวมไว้เกียวกับแผนประทุษกรรมหรือรูปแบบของ  แชร์ลูกโซ่ในลักษณะต่างๆ นำลงเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน