สาระน่ารู้ / เกร็ดความรู้

Q&A เก็บตกประกาศจาก อย.

1. เลขที่ใบรับแจ้ง คืออะไร?
2. เลขที่ใบรับแจ้ง มีประโยชน์อย่างไร?
3. ถ้าเครื่องสำอางรุ่นที่ผลิตหรือนำเข้าตั้งแต่ วันที่ 14 กันยายน 2554 เป็นต้นไป หากไม่แสดง 
เลขที่ใบรับแจ้งบนฉลาก จะมีความผิดหรือไม่ ?