ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจประเมินต่ออายุฮาลาลประจำปี 2567

(update : 15/05/2567 00:00)
ดร.สาโรช ธีรศิลป กรรมการผู้จัดการ และทีมผู้บริหารบริษัทฯ ได้ให้การต้อนรับคณะทีมผู้ตรวจฮาลาล ซึ่งเป็นตัวแทนมาจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าตรวจประเมินต่ออายุมาตรฐานฮาลาล และอบรมให้ความรู้เรื่องฮาลาลแก่พนักงานในบริษัทฯ ซึ่งประสบความสำเร็จผ่านพ้นไปด้วยดี ณ บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จำกัด ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา