ข่าวประชาสัมพันธ์

รดน้ำขอพรสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ ดร.สาโรช 2567

(update : 11/04/2567 00:00)
บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จำกัด ได้จัดพิธีรดน้ำขอพรสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพื่อแสดงออกถึงความเคารพต่อผู้มีพระคุณ พร้อมกับขอพรท่าน ดร.สาโรช ธีรศิลป กรรมการผู้จัดการฯ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พนักงานทุกท่าน ก่อนหยุดยาวในช่วงเทศกาลนี้ ขอให้ทุกท่านมีความสุข เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะ