แจ้งโอนเงิน

ธนาคารที่ทำการโอน

bool(true) string(1) "1"