ผลตอบแทน

ธุรกิจเครือข่าย ดร.สาโรช จ่ายผลตอบแทนถึง 6 ทาง

ทางที่ 1 ส่วนลดจากการเป็นสมาชิก

สำหรับสมาชิกทุกท่าน เมื่อสมัครสมาชิก ได้รับส่วนลดทันที 25% สำหรับสมาชิกที่สมัครแบบดำเนินธุรกิจและส่วนลด 20% สำหรับสมาชิกใช้ทั่วไป เมื่อซื้อสินค้าสมุนไพร ดร.สาโรช ทั่วประเทศ

ทางที่ 2 โบนัสจากการขายสินค้า 6% - 29%

สำหรับสมาชิกดำเนินธุรกิจทุกท่าน ได้รับโบนัสเมื่อมียอดขายตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปตามลำดับชั่น

ทางที่ 3 ค่าบริหารการขาย 1% - 9%

สำหรับสมาชิกดำเนินธุรกิจทุกท่าน ได้รับค่าบริหารการขายเมื่อมียอดขายตั้งแต่ 40,000 บาทขึ้นไป และต้องแจงยอดขายไปยังบริษัทฯ

ทางที่ 4 ค่าบริหารศูนย์ 6% เฉพาะผู้บริหารศูนย์ความงาม

จะได้รับค่าบริหารศูนย์นี้เมื่อผู้บริหารศูนย์แจงยอดผู้ซื้อสินค้าทุกคนทุกสายงานครบ 100% และให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า

ทางที่ 5 โปรโมชั่นส่งเสริมการขาย

สำหรับสมาชิกทุกท่าน มีการจัดทำโปรโมชั่นแจกรางวัลสำหรับนักธุรกิจเครือข่าย ดร. สาโรช ทุกระดับพร้อมกิจกรรมส่งเสริมการขายตลอดปี

ทางที่ 6 ของรางวัลจากการร่วมกิจกรรมการตลาด

สำหรับสมาชิกทุกท่าน บริษัทฯ มีการสมนาคุณพิเศษแด่ท่านสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด

ยอดขาย โบนัส ค่าบริหารการขาย รวม ตำแหน่ง
3,000,000 29% 9% 38% Executive Manager
2,400,000 28% 8% 36% มงกุฏเพชรชั้น 3
1,200,000 27% 7% 34% มงกุฏเพชรชั้น 2
600,000 26% 6% 32% มงกุฏเพชรชั้น 1
200,000 24% 5% 29% เพชร
150,000 22% 4% 26% ทับทิม
100,000 20% 3% 23% ไพลิน
60,000 18% 2% 20% พลอยแดง
40,000 16% 1% 17% พลอยชมพู
20,000 14% - 14% พลอยรุ้ง
10,000 10% - 10% -
3,000 6% - 6% -