ข่าวประชาสัมพันธ์และโปรโมชั่นที่น่าสนใจ

วันคล้ายวันเกิด ดร.สาโรช ธีรศิลป

ผู้บริหารการขายร่วมอวยพรวันเกิด ดร.สาโรช ธีรศิลป เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงงานผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช

ได้รับคัดเลือกโครงการพัฒนาสู้สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด

นับเป็นความน่าภาคภูมิใจอย่างมากที่ทาง บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรฃ จำกัด ได้รับคัดเลือกในโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด(SME Provincial Champions) ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) โดยมี ดร.สุดาวดี ธีรศิลป ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการรับมอบโล่รางวัลและวุฒิบัตร ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว

งาน THAILAND HALAL ASSEMBLY 2017

งาน THAILAND HALAL ASSEMBLY 2017 ถือเป็นงานมหกรรมสินค้า-อาหารฮาลาล และสุดยอดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่อีกงานหนึ่ง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา พร้อมปรึกษาปัญหาผิวหน้า ฟรี ! โดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทฯ นำทีมโดย ภญ.ดวงแก้ว ธีรศิลป ที่บูธหมายเลข F02 ...สำหรับงานนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย (สมฮท.) และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.)

สัมภาษณ์รายการตลาดวิเคราะห์

ดร.สาโรช ธีรศิลป กรรมการผู้จัดการฯ ภญ.ดวงแก้ว ธีรศิลป ผู้จัดการการตลาดฯ พร้อมผู้บริหารการขาย คุณเกรียงไกร โชติจรุงเกียรติ และคุณอมรภัค แขวงนคร ร่วมสัมภาษณ์ในรายการ ตลาดวิเคราะห์ ทาง Intv Thai

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พร้อมนำของขวัญไปมอบให้กับทางโรงเรียน เพื่อเป็นรางวัลให้กับน้องๆ ที่ร่วมกิจกรรมต่างๆ ในวันเด็ก ณ ร.ร.วัดโพธิ์หอม, ร.ร.วัดดาวคะนอง และสถานีตำรวจบางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

ต้อนรับ สสจ.

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2557 ที่ผ่านมา ภญ.ดวงแก้ว ธีรศิลป ผู้จัดการแผนกการตลาดเครือข่าย และ คุณวรพจน์ สุดใจชื้น ผู้จัดการแผนกเภสัชกรรมไทย บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จำกัด ได้ให้การต้อนรับ ภญ. แสงสุดา เพ็งคุ้ม ฝ่ายเภสัชกรรม รพ.บางปะหัน คุณ อภิวัฒน์ สังข์ทอง และ คุณธงชาติ คุตชนม์ นักวิชาการสาธารณสุข เข้าตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อตรวจติดตามมาตรฐาน GMP

ดร.สาโรช เดินหน้าเปิดตลาดใหม่

เมื่อวันที่ 4 พ.ย.2557 ที่ผ่านมา ภญ.ดวงแก้ว ธีรศิลป ผู้จัดการแผนกการตลาดเครือข่าย พร้อมทีมงานการตลาด บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จำกัด ร่วมกับ คุณจันฑนา จินดาถาวรกิจ ผู้บริหารศูนย์ออนไลน์ ประชาสัมพันธ์จุดจำหน่ายตลาดชุมชนลำโพ 41 จ.นนทบุรี โดยเปิดบริการให้กับชาวนนทบุรีได้มีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆ มีคุณภาพ พร้อมบริการตรวจสภาพผิวหน้าฟรี...!