ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจติดตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017

(update : 02/03/2563 00:00)
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ดร.สาโรช ธีรศิลป กรรมการผู้จัดการและทีมวิจัยของบริษัทฯ ได้ให้การต้อนรับทีมผู้ตรวจติดตามจากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการตรวจติดตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ซึ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดี ณ โรงงานผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จำกัด ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา