ข่าวประชาสัมพันธ์

สสจ.ตรวจสถานที่ผลิต นำเข้า และจัดเก็บรักษาเครื่องสำอาง ของบริษัทฯ

(update : 24/12/2563 00:00)
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคมที่ผ่านมา ทางบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จำกัด ได้ให้การต้อนรับคณะทีมงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อตรวจสถานที่ผลิต นำเข้า และจัดเก็บรักษาเครื่องสำอาง ซึ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดี ณ โรงงานผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จำกัด ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา