สาระน่ารู้ / เกร็ดความรู้

บุคลิกภาพแห่งความสำเร็จ ของนักธุรกิจเครือข่าย

บุคลิกภาพนักธุรกิจเครือข่าย คือ ภาพรวมการแสดงออก ของบุคลิกที่เหมาะสมกับอาชีพธุรกิจเครือข่าย
เป็นตัวสร้าง First Impression หรือความประทับใจแรกเริ่ม ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญ