สาระน่ารู้ / เกร็ดความรู้

อย. เตือนภัยวัยรุ่นใช้ “ทิ้นท์” ทาปากระวัง!

เจอของไม่ได้มาตรฐาน เสี่ยงแพ้ ปากบวม
อย. เตือนวัยรุ่นที่ชอบใช้ทิ้นท์ทาปาก ระวัง! หากใช้ของไม่ได้มาตรฐาน ไม่ผ่าน อย. อาจได้รับ
อันตรายจากการปนเปื้อนของโลหะหนัก เสี่ยงแพ้ ปากบวม พร้อมแนะวิธีเลือกซื้อทิ้นท์อย่างปลอดภัย
นพ.นรังสันต์ พีรกิจ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากการติดตามและเฝ้า
ระวังการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในกลุ่มวัยรุ่น พบว่า เครื่องสำอางทาริมฝีปากที่มีลักษณะเป็นน้ำใสสีแดง