สาระน่ารู้ / เกร็ดความรู้

อย.เผย พบอีก 14 รายการ เครื่องสำอางผสมสารห้ามใช้ อันตราย! ใช้แล้วหน้าพัง

“อย. เผยรายชื่อเครื่องสำอางผสมสารห้ามใช้เพิ่มเติมอีก 14 รายการ ตรวจพบสารประกอบของปรอท
กรดเรทิโนอิก และไฮโดรควิโนน ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่ง จึงขอประกาศห้ามผลิต นำเข้า